Ny bolignorm

Eldre boliger har ofte el-anlegg som er underdimensjonerte i forhold til dagens forbruk. Men også anleggene i nyere boliger har svakheter som svekker funksjonalitet og sikkerhet. Dette er grunnen til at det nå er laget en ny norm for el-installasjoner i boliger. Den nye bolignormen medfører en betydelig nivåhevning på el-installasjonene. Målet er å redusere antallet branner og legge grunnlag for en sikker, funksjonell og fremtidsrettet bolig.

Slik skal el-anlegget ditt være

En av tre norske boliger har el-anlegg som er beregnet for et forbruk tilsvarende en bolig på 70-tallet. Dette er anlegg som ikke er tilpasset ditt moderne strømforbruk, og som har gått ut på dato.

I Norge skyldes 40 prosent av alle boligbranner feil på det elektriske anlegget.


Har du tenkt på at:

  • Å investere i et nytt og moderne sikringsskap er en enkel måte å gjøre hjemmet ditt tryggere på?
  • Å ha overspenningsvern er ofte nødvendig?
  • Overdrevent bruk av skjøtekabler kan være farlig?