Kompetanse

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.


Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
6.november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk
utstyr § 2. Endret 12 nov 1999 nr. 1155, 1 feb 2002 nr. 127, 10 juli 2002 nr. 810, 6 nov 2003 nr.
1316, 30 juni 2005 nr. 744. Forskrift av 6. november 1998 nr. 1060 om elektriske lavspenningsanlegg

Virkeområder i registreringsforskriften Lavspenningsanlegg:


(10 virkeområder)
•Lavspent bygningsinstallasjoner
•Lavspent industriinstallasjoner
•Elektriske anlegg i sykehus -rom for medisinsk bruk
•Elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser)
•Automatiseringsanlegg
•Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder
•Elektriske anlegg knyttet til jernbane-og sporveisdrift
•Forsyningsanlegg
•Ledningsanlegg
•Maritime elektriske anlegg

Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for dokumentasjon av kvalifikasjonskravene etter denne forskrift og skal legges til grunn for lokal godkjenning.
Dette er DSBs sentrale register over elvirksomheter og deres vikreområde.


Rune Wikheim Elektrisk Installasjon AS har disse virkeområdene:


•Prosjektering av elektriske anlegg i lavspenning bygningsinstallasjoner og lavspent industriinstallasjoner

•Utførelse og vedlikehold elektriske anlegg i lavspenning bygningsinstallasjoner og lavspent industriinstallasjoner

•Reparere elektrisk utstyr (ikke registreringsplikt etter gjeldende forskrift)Virksomhetene omtales som


"registrert elektroinstallatør / elvirksomhet"


- tidligere ble betegnelsen "Autorisert elektroinstallatør" benyttet for virksomheter som utførte elektriske anlegg. Bare virksomheter som er registrert i dette registeret, har tillatelse fra DSB til å utføre arbeid på elektriske anlegg. Virksomheter som utfører denne typen arbeider uten å være registrert driver ulovlig virksomhet.
Eiere av elektrisk anlegg plikter å påse at en virksomhet som engasjeres for arbeid på elektriske anlegg, er registrert i DSBs register.

Byggebransjens våtromsnorm, BVN


• Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN utgis både som perm og som web-versjon.
• BVN er utviklet av bransjen selv ved Fagrådet for våtrom (FFV).
• Normen kan brukes både ved nybygging og rehabilitering.
• BVN skal bidra til at de løsningene og materialene som brukes og det arbeidet som utføres, har en så høy standard at man oppnår vannskadesikre våtrom med gode planløsninger og lang levetid.
• BVN er tilpasset de lover, forskrifter og Norsk Standard som til enhver tid gjelder.
BVN angir tekniske retningslinjer for hvordan materialer og produkter skal godkjennes, og på hvilken måte arbeidet skal utføres, samt rekkefølgen av arbeidene og kontrollprosedyrene.

Er setifisert i Modul A 4 - Utførelsemodul for elektro


> Les mer på BVN sine websider

Brannforebyggende elkontroll - Bolig


Bedriften er sertifisert for å kunne utføre elkontroll i bolig

Kontroll av elektriske lavspenningsinstallasjoner kan ha flere formål. Eksempler på slike kan være tilstandskontroll i forbindelse med eierskifte, tredjepartskontroll av nye elektriske installasjoner, leveransekontroll på vegne av byggherrer eller kontroll av bolig på vegne av kunde og forsikringsselskap.


Les mer på Nemko sin hjemmesideFakta om NELFO:

NELFO er en norsk bransjeforening for norske elektro- og IT-bedrifter stiftet i 1913 som Elektriske Installasjonsfirmaers Landsforening. NELFO er bransjeforening under NorskTeknologi, og tilsluttet NæringslivetsHovedorganisasjon (NHO). Hovedkontoret med sekretæriat ligger i Oslo.


Fra 1934 til 1960 endret organisasjonen navn til Norges Installatørforbund. Fra 1960 til 1987 var navnet Elektroinstallatørenes Landsforbund. Fra 1987 ble forkortelsen NELFO organisasjonens navn. Organisasjonen gir ut fagbladet Elmagasinet, og har eget forlag, Elforlaget som del av sekretæriatet.

NELFO er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for mer enn 1.360 bedrifter som arbeider med installasjon for elektrofagene i Norge. Medlemmene omsetter for ca 30 milliarder kroner og har rundt 26.500 ansatte.


NELFO arbeider for at medlemmene har tilstrekkelig og riktig kompetansen for å levere sikre elektro-, data- og telekominstallasjoner med høy faglig kvalitet, samt bidra til å styrke medlemmenes konkurransekraft, verdiskapning og lønnsomhet.