Sikringsskap

Nytt sikringsskap


Mange tenker ikke over at et 20 år gammelt sikringsskap kanskje er for gammelt.
De fleste har langt flere strømkrevende apparater i huset sitt i dag enn det som var vanlig da det elektriske anlegget var nytt. Da er det kanskje ikke så rart at skrusikringene går varme?
Ved utskifting, eller oppgradering av sikringskap, monteres nye, moderne, jordfeilautomater som er med på å hindre brann og elektrisk støt.
Det må også monters overspenningsvern som forhindrer at lynnedslag og overspenninger på nettet forårsaker skader på apparater / utstyr som for eksempel: kjøleskap, fryser, TV, PC, trådløs telefon og vannvarmer for å nevne noen.
Er det vanskelig å skifte ut sikringsskapet, kan vi oppgradere ditt eksisterende skap med ny innbyggingsinnsats fra Stansefabrikken. Se detaljer på innbyggingsinnsats lengre ned på siden.

Nye Jordfeilautomater:


Nye jordfeilautomater sørger for rask utkobling ved overbelastning / kortslutning og jordfeil. Jordfeilautomaten har 2 utløsehendler, en hendel som løser ut ved overbelastning og kortslutning og en hendel som løser ut ved jordfeil, på denne måten unngår man fare for støt og brann, å kan lett finne ut hvilken kurs som feilen befinner deg på.
Automatsikringer tåler noe mindre belastning enn gamle skrusikringer. Dette kan i noen tilfeller medføre at man må dele opp anlegget i flere kurser, men dette er også med på å øke sikkerheten. Jordfeilautomater har vært påbudt siden 2001 og brukes i alle nye anlegg.

Gamle skrusikringer:


Gamle skrusikringer kan være farlig og dyrt. Dårlige tilskrudde sikringslokk gir vanegang og kan føre til brann, eller at isolasjon smelter å gir kortslutninger og eventuell brann.
Har man et gammelt elektrisk anlegg med skrusikring og en kurs som er mye belastet over lengre tid med for eksempel flere varmovner kan dette også føre til varmegang og brann i koblingsbokser og stikkontakter før sikringen ryke. Ved en eventuell jordfeil vil ikke sikringene løse ut, dersom ikke dette fører til en kortslutning. Frykt for støt og berøringsskade ved utskifting av gamle sikringer. Og at sikringene ikke er der når man trenger en ny.

Hvorfor nytt sikringsskap:


Moderne hjem er fulle av elektrisk utstyr som gamle sikringsskap verken er dimensjonert eller utstyrt for å tåle. Skifter du til nytt skap med automatsikringer, jordfeilbryter og overspenningsvern, reduserer du risikoen for varmgang og oppdager eventuelle feil straks de oppstår, samtidig som elektrisk utstyr er beskyttet hvis spenningen plutselig skulle øke.
En moderne husholdning trenger et moderne sikringsskap, når huset fylles opp av ny elektrisitetskrevende teknologi. Sikringsskapet er hjertet i husets elektriske installasjon.
Automatsikringer er enkle å betjene, det er bare å vippe dem på igjen. Du behøver aldri mer være redd for å åpne døren til sikringsskapet, være usikker på hvilken sikring som er gått eller tenke på reservelager av sikringer.

NYTT SIKRINGSSKAP ELLER NY RENOVERINRAMME

Gammelt NEBB sikringsskap  • Komplett ombygging / ramme for gamle NEBB sikringsskap
  • Nye sikringsskapVi leverer og monterer oversspnningsvern til bruk for besyttelse av den eletiske installasjonen.

Det har kommet nytt krav om at nye sikringsskap i installasjoner skal ha overspenningsvern. Dette er en god og billig forsikring for alle eiere av leiligheter/boliger. Faktum er at alle lynnedslag i nærheten av ditt hjem eller arbeidplass innenfor 1 km. radius vil trenge seg inn gjennom sikringsskapet og ødelegge/svekke det elektriske anlegget og utstyr som er tilkobet. Mest utsatt er utstyr med elektronikk f.eks. TV, musikkanlegg, PC , hardisker, frysere, varmtvannsberedere, oppvaskmaskin, vaskemaskin og mye annet. I værste fall kan ett lynnedslag forårsake brann og dødsfall.

Dersom installasjonen har overspenningsvern: SJEKK AT VINDUET I VERNET HAR RIKTIG FARGE !


Dersom det er rødt må denne modulen skiftes ut med ny.G

rovvern

monteres i sikringsskapet og beskytter mot de første spenningspulsene og leder disse til jord. Dette vernet skal beskytte det elektriske anlegget for skader, men ikke utstyr som er tilkoblet fast eller pugget i stikkontakter. Da må man også anskaffe finvern.
Prisen på montering av overspenningsvern ligger på mellom 3000 og 4000 kroner. Da vil du få total beskyttelse av hele det elektriske anlegget. Prisen forutsetter at det er plass til å montere overspenningsvern i ditt sikringsskap.

Finvern

(pluggvern) Disse beskytter mot rester av overspenninger som ikke avledes av grovvernet. De plugges rett i stikkontakten. Husk at kontakten må være jordet. Selv med et riktig montert overspenningsvern kan små restspenninger forplante seg videre til følsomt elektrisk utstyr. Det er derfor viktig med FG-godkjent finvern. Priser for et slik vern ligger på mellom 650 og 1500 krone.EFP Systemet er en ny type brannsikringssystem som detekterer og stopper branntilløp i elektriske anlegg før brann bryter ut.

Leverandører vi bruker

Klikk på logoen for å komme til Stansefabrikkens webside.

Klikk på logoen for å komme til Schneider sin webside