Elsikkerhet

Lenke til Lovdata: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) fastslår i §9 at det er eier og bruker av det elektriske anlegget som har ansvaret for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av anlegget, slik at dette til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriftene.

Ansvar og sikkerhet

Les mer

Noen punkter for å øke sikkerheten:

 • Sjekk regelmessig at batteriene på de lovpåbudte røykvarslerne er i orden.
 • Slå av kokeplater etter bruk! Anskaff eventuelt komfyr med tidsbryter.
 • Slå av TV-apparater og PC-er og trekk ut støpselet på elektriske apparater med termostatstyring når de ikke er i bruk.
 • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner i barnerom eller i rom hvor det er dyr.
 • Tørk aldri tøy på elektriske ovner, og unngå at gardiner, håndklær e. l. henger over eller for nær veggovner.
 • Ved skifte av støpsler e.l. skal du ikke lodde ledningsendene før du skrur dem inn. Loddetinnet er plastisk og vil med tiden gi dårlig kontakt med fare for lokal oppvarming.
 • Kast gammelt elektrisk utstyr som kan være brannfarlig.
 • Hvis støpsler eller brytere o.l. blir unormalt varme, tyder det på overbelastning eller at det er dårlig kontakt.
 • Tilkall eventuelt en autorisert elektroinstallatør.
 • Bruk aldri sterkere pærer enn det lampen er beregnet for. Brunsvidde lampeskjermer er et faresignal! Trenger du sterkere lys, kan du eventuelt benytte sparepærer som har en brøkdel av varmeutviklingen.
 • Hvis du ikke har nok stikkontakter, må du få en registrert elektroinstallatør til å montere flere. Dobbelt- og multikontakter med løse ledninger representerer en risiko.
 • Prøv ikke selv å endre på det faste opplegget. Dette må gjøres av en registrertinstallatør.

Boligeiers ansvar
Les mer

Tips om sikkerhet
> Les mer

Sjekk det elektriske anlegget i din bolig:

Hver enkelt huseier er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget.
I 2004 startet hver fjerde boligbrann grunnet feil i elektriske anlegg.
Slike branner kan i praksis medføre redusert forsikringsutbetaling.

For å få et trygt og sikkert hjem anbefaler vi at du gjennomfører en el-sjekk.

Hvis du er usikker på om du trenger en el-sjekk, ta en test her:
• Har du for få stikkontakter, slik at du må bruke mange skjøteledninger?
• Er stikkontakter, brytere, koblingsbokser o.l. unormalt varme, løse eller ødelagt?
• Er det elektriske anlegget i boligen over 15 år?
• Sjekk at lyspærene i lampene ikke er sterkere enn lampene er merket/beregnet for.
• Se etter at det ikke er løse lamper eller varmeovner på barnerom.
• Tørk ikke tøy på elektriske ovner.
• Se etter at røykvarsleren virker. Kontrollèr med testknappen.
• Hold gardiner vekke fra elektriske ovner.
• Legg ikke skjøteledninger gjennom døråpninger.
• Ikke utfør arbeid som krever en elektrofagmann.
• Slå av elektriske apparater som ikke er i bruk. Montèr gjerne en tidsbryter.
• Mange skjøteledninger og/eller uvanlig varme stikkontakter og brytere/dimmere.
• Mangler jordfeilbryter og/eller overspenningsvern.
• Må stadig skifte sikringer.
Kunne du svare ja på noen av disse spørsmålene, er ditt anlegg kvalifisert for en el-sjekk.

Sjekken gjennomføres av oss, en bedrift som har registrert godkjenning. Ved besøk av en elektriker utarbeides en tilstandsrapport som inneholder en anbefalt tiltaksliste for eventuelle feil og mangler.
Faresignaler ved el-anlegg

Dette er faresignalene du kanskje kan oppdage selv
• Skader på stikkontakter, koblingsbokser og brytere
• Varmgang (brunbrent farge) på stikkontakter, brytere og koblingsbokser
• Gamle ledninger
• Mange skjøteledninger og "kabelklyser"
• Ovner som er tildekket eller står utsatt til
• Varme skrusikringer i sikringsskapet
• Gjenstander i sikringsskapet som ikke har noe der å gjøre
• Manglende overspenningsvern
• Manglende jordfeilbryter
• Gamle lamper og lysrør
• Gamle panelovner (brunbrent ovn eller vegg)

Oppdager du en eller flere av disse faresignalene, må du straks kontakte en elektriker.Dette er faresignalene som du neppe oppdager selv, men som elektrikeren vil oppdage:

• Jordingsfeil eller manglende jording av kontakter der dette er påbudt
• Overledning
• Spenningsfeil
• Ødelagte ledninger, stikkontakter og brytere
• Feil dimensjonerte ledninger og installasjoner
• Ulovlige og farlige "hobbyelektriker"-løsninger
• For lav kapasitet på kurser og kontakter
• Feil belysning

Snarveier for informasjon om el-sikkerhet :

Gjør boligen tryggere
Komfyrvakt


Lot du komfyren eller strykejernet stå på da du gikk hjemmefra? Med et moderne styringssystem trenger du ikke lenger bekymre deg for det.
Tørrkoking er den hyppigste årsaken til alvorlige branner. Men dette kan løses med en enkel «komfyrvakt». Dette er uunnværlig for eldre, men også for yngre som ofte har det travelt og lett løper fra en komfyr med en kjele på!
Enten du har enebolig, rekkehus, leilighet eller hybel finnes det systemer som gjør livet ditt enklere og sikrere. En god løsning for unge barnefamilier, deg som har huset fullt av tenåringer og ikke minst for eldre.