For tiden utføres ikke Elkontroll av undertegnede.

NELFO elkontroll er en statuskontroll av elektriske anlegg i boliger. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander.

Hensikten med en elkontroll er:


  • å sjekke om det elektriske anlegget er sikkert å bruke
  • å sikre at den elektriske installasjonen ikke er farlig for mennesker og husdyr
  • å avdekke eventuell berøringsfare eller brannfare
  • å kontrollere installasjonen uten noen form for demontering, men med relevante prøver og målinger
  • at kundene får informasjon om den elektriske installasjonen og deres ansvar
  • å informere kundene om elsikkerhet, hva de selv kan gjøre og kontrollere

Gradering av anmerkningene og sikkerhetsspørsmål:

Sikkerhetsspørsmålene deles opp etter graden av risiko, i tre nivåer med nedenforstående betydning:

Rød - farlige feil Nivå 1
Alvorlige feil som kan være en umiddelbar fare for personer, husdyr og eiendom må rettes umiddelbart eller kobles fra (etter avtale med eier)

Gul - andre feil Nivå 2
Feil som ikke vurderes som en umiddelbar fare for personer, husdyr og eiendom (forskriftsfeil) bør rettes i løpet av tre måneder

Grønn - ingen feil

Alle bør regelmessig foreta en el-sjekk av boligen for egen trygghet. Skal du selge boligen kan en gjennomført el-sjekk være en trygghetsfaktor som kjøper hilser velkommen

Prisen på en fullstendig elsjekk vil variere fra bolig til bolig, men for en norsk standardbolig på rundt 150 kvadratmeter med ett sikringsskap, vil den ligge på rundt 1.500-2.000 kroner.

En el-sjekk av boligen gir opptil 20% rabatt på boligforsikringen hos de fleste forsikringsselskaper, fra 1. september 2011 er det innført en felles srtandard for el-sjekker.