Lovpålagt dokumentasjon

Arbeid på den faste installasjonen skal kun utføres av kvalifiserte fagfolk, og dokumenteres.
Når det er utført arbeid på det elektriske anlegg, skal det mottas lovpålagt dokumentasjon fra elektrikerfirmaet som har utført arbeidet.

Dokumentasjonen skal følge anlegget / eiendommen i hele anleggets levetid.
Ved eiendomsoverdragelse skal dokumentasjonen overlates til ny eier. Det blir lagt stor vekt på dette både fra tilsynsmyndigheter og i eiendomsbransjen generelt,
Manglende dokumentasjon vil medføre rapport fra tilsynsmyndighetene, og det vil etterhvert kunne medføre lavere pris ved salg av eiendommen.
Denne dokumentasjonen vil også bli etterlyst ved en periodisk kontroll fra det lokale eltilsyn.

Vi leverer lovpålagt dokumentasjon til boligeire direkte i www.boligmappa.no. der også tilsynsmyndighetene har lesetilgang.


Kostnader for lovpålagt dokumentasjon
Kostnader for å gjennomføre lovpålagte dokumentasjon som samsvarserklæring, risikovurdering, sluttkontroll o.l., samt publikasjon på nettstedet Boligmappa.no belastes kunden med en fast pris.

.

Dokumentasjon:

5 Sikre skjemaene elsikkerhet er akseptert av myndighetene, ved DSB og Nkom

består av:

  • Rapport fra risikovurdering
  • Kursfortegnelse
  • Utstyrsdokumentasjon
  • Rapport fra sluttkontroll
  • Erklæring om samsvar

Denne dokumentasjonen blir så lagt ut på Boligmappa.no slik at kunden alltid kan finne den.

>DSB standard boligdokumentasjon