Velkommen til Rune Wikheim Elektrisk Installasjon AS

Det settes høye krav til løsninger og utførelser.

Smarthus

Varme

Belysning

Materiell

Sikrings- skap

Bolig mappa

Samavars-erklæring

Inspirasjon

La en fagmann utføre det elektriske arbeidet i hjemmet ditt,


det gir sikkerhet og trygghet.


Husk at det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i henhold til: forskrift om elektriske anlegg (FEL). § 9.sier at det er eier og bruker av det elektriske anlegget som har ansvaret for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av anlegget, slik at dette til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriftene.
Vær bevisst dette ansvaret, og benytt en installatør med sentral godkjenning en registrert elinstallatør for endringer og nyinstallasjon i ditt elektriske anlegg.

.Ta kontakt i dag

.

Utfører:


• Nytt elektrisk anlegg i bolig
• Utskifting av sikringskap
• Nytt inntak i bolig
• Varmekabler ute og inne
• Utbedring av tilsynsrapporter
• Feilsøking
• Plutselige hendelser
• Rehabilitering av bad
• Rahabiltering av kjøkken
• Service oppdrag av alle slag
* Vedtak fra det stedelige tilsyn

TEK 10 - passivhus